หน้าแรก สถานที่ท่องเที่ยว แผนที่ ภาพบรรยากาศ รายละเอียดห้องพัก   ติดต่อเรา

อากาศหนาวเย็นที่คุณสัมผัสได้ตามธรรมชาติ ที่บ้านไร่กาแล

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

สหกรณ์บ้านบุไทร : (ภาพ 1,2 )
สหกรณ์นี้เป็นหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมของชาวบ้านบุไทรที่รวมตัวกันเพาะปลูกเห็ดหอม ผักสดเพื่อจำหน่าย
และ เป็นที่สาธิตกรรมวิธีการเพาะเห็ดสำหรับผู้ที่สนใจรวมถึงศึกษาระบบการบริหารจัดการในกลุ่ม นอกจากงานด้านเกษตรแล้ว ภายในสหกรณ์ยังมีการจัดทำเครื่องจักสานและสินค้าเกษตรแปรรูป
จำหน่ายซึ่งในส่วนนี้ เป็นการดำเนินการโดยกลุ่มผู้สูงอายุภายในหมู่บ้าน

กลุ่มเห็ดหอมบ้านสุขสมบูรณ์ : ( ภาพ 3,4 )
ติดต่อชมฟาร์มเห็ดหอมของกลุ่มเห็ดหอมบ้านสุขสมบูรณ์ได้ที่นี่ นอกจากฟาร์มเห็ดหอมแล้ว ยังมี
แปลงผักไร้สาร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดหอมของกลุ่มรวมมาจำหน่าย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ :
( ภาพ 5,6 )
ที่นี่เป็นสถานที่ฝึกอบรมและสาธิตกิจกรรมการเพาะปลูก โดยไม่พึ่งพาสารเคมี และการดำเนินชีวิต
ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ เกษตรกร และบุคคลภายนอกที่สนใจ ศูนย์นี้เป็น
การรวมตัวของกลุ่มชาวบ้าน ที่ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี จน ได้รับ
พระกรุณาโปรดเกล้ารับไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นักท่องเที่ยว สามารถมาชมงาน
ด้านการเกษตรและอุดหนุนผลิตผลที่เกษตรกรปลูกได้ รับรองว่าปลอดภัยจากสารเคมีแน่นอน

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช : ( ภาพ 7,8 )
ได้รับการจัดให้เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลที่ยิ่งใหญ่ของโลกอยู่ใน ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และ พรรณไม้ อยู่บนถนน
สาย 304 ห่าง จากที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียวเพียง 10 กิโลเมตร มีอาคารจัดสัมมนา และบ้านพักรับ
รองเนื้อที่ของสถานีวิจัยฯ กินพื้นที่กว่า 80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,000 ไร่ มีความสูง
ระหว่าง 720-770 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพทั่วไปในพื้นที่ ประกอบไปด้วย ป่าดิบแล้งป่าเต็งรัง
ป่าไผ่และ ป่าปลูก สัตว์ป่าที่สำรวจพบมีประมาณ 380 ชนิด เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7 ชนิด ที่พบได้
แก่ เก้ง เลียงผา หมีควาย หมาป่า หมูป่า เป็นต้น สัตว์ ปีกมีประมาณ 200 ชนิด ประกอบด้วย ไก่ฟ้า
พระยาลอ ไก่ป่า และนกชนิดต่างๆ สัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก จำนวน 25 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน
จำนวน 82 ชนิด จากจำนวนสัตว์ดังกล่าวเป็นสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์ได้แก่ เสือโคร่ง กวางป่า นกยูง พญากระรอกสีดำไก่ฟ้าหลังขาว เป็นต้น

น้ำตกคลองดินดำ : (ภาพ 9,10 )
น้ำตกขนาดใหญ่สวยงาม น้ำเย็นเจี๊ยบไหลเป็นสายตกลงมาจาลานผาสู่เบื้องล่างแต่จะมีน้ำมากใน
เฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้น

น้ำตกสวนห้อม :
น้ำตกสวนห้อม ซึ่งน้ำตกจะมีน้ำมากในช่วงหน้าฝน ระหว่าง เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม เช่นเดียว
กัน ทางไปน้ำตกจะใช้เส้นทางเดียวกับการไปน้ำตกห้วยใหญ่ แยกซ้ายเข้าซอยเทศบาล 4 ที่บริเวณ
ตลาดสดศาลเจ้าพ่อ (ตลาด 79) แต่รถที่ใช้ควรเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ จึงจะเหมาะสมต่อการเดินทางCopyright © 2008 - 2011 www.banraikalae.com All Rights Reserved.
โทร. 086-3190788 , 087-9852289
© 2004 Design by camptour.net All rights reserved.